Контакты

Журнал «Сезони», відпочинок в Україні та за кордоном, видається з 2007 року.
Рекламно-інформаційний збірник виходить до осінніх та весняних міжнародних туристичних виставок та рекламує можливості відпочинку та оздоровлення в Україні.
Також в кожному номері подаються статті про цікаві тури за кордон.
Журнал розповсюджується на виставках в Україні, Азербайджані, Молдові, Білорусі,
Казахстані. Наклад 20000 примірників.

Наші контакти:

м Київ, вул. Теремківська, 8, оф. 44.
Тел.: +38 044 526 6308.
www.seasons.net.ua
www.seasons.in.ua

Magazine «Seasons» holiday in Ukraine and abroad, published since 2007. Advertising and information collection goes to the fall and spring international tourist exhibitions and advertising opportunities rest and recreation in Ukraine. Also in each room served articles about interesting tours abroad. The magazine is distributed at exhibitions in Ukraine, Azerbaijan, Moldova, Belarus, Kazahstan. Print run of 20,000 copies.

Contact:

Kyiv, str. Teremkovska, 8, of. 44. Tel.: +38 044 526 6308.
www.seasons.net.ua
www.seasons.in.ua

Напишите нам