Санаторій «Біла акація»

Якість вашого життя — це фундамент
нашого успіху

Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання є основною причиною смертності та інвалідності населення у більшості країн світу. Однак якщо у розвинених країнах світу кількість смертей від ССЗ відмічається тенденцією до зниження, то в інших — стрімко зростає. Україна — серед останніх. Статистика, нажаль, змушує замислитися: за даними МОЗ України 67% населення України страждає від цих недугів. Але незаперечним фактом залишається низька активність населення щодо профілактики цих захворювань. Це і проблеми інформованості населення і низький рівень задоволеності профілактичними програмами, які пропонуються сучасними системами охорони здоров’я. Важливою складовою в вирішенні цієї проблеми є і відносно низький рівень доступності за умов фінансових можливостей  населення України до цих програм.

Колоденко Володимир Олександрович очолює санаторій, доктор медичних наук, професор

Втім при професійному підході до організації функціювання лікувально оздоровчих комплексів та спираючись на досвід кращих світових зразків, можна запропонувати населенню адекватні та ефективні технології відновлювального лікування.

В самому серці Одеси на Французькому бульварі розташований санаторій “Біла акація”. Кредо команди професіоналів цього закладу: “Якість вашого життя- це фундамент нашого успіху”.

Санаторно-оздоровчий комплекс сьогодні — це сукупність таких компонентів, як  сучасні технології медичної реабілітації, висока якість обслуговування гостей, професіоналізм персоналу та унікальна природно-кліматична ландшафтна зона Чорноморського узбережжя району Одеської Аркадії. У складі санаторію функціонують клініки неврології та психосоматики, офтальмо-ендокринології та кардіології, клініко-діагностичне відділення та центр міжрейсової реабілітації моряків.

З 2004 року очолює санаторій доктор медичних наук, професор Володимир Олександрович Колоденко, який зробив вагомий внесок в розвиток курортно-санаторної інфраструктури, зовнішньоекономічних зв'язків та охорони здоров’я України вцілому.

-Одним з провідних напрямів санаторію є діагностика та реабілітація захворювань серцево-судинних та цереброваскулярної патології.
Розкажіть, будь ласка, про роботу цього підрозділу та методики роботи з такими пацієнтами.

В основу запропонованої нами програми медично-реабілітаційного комплексу покладена необхідність мобілізації саногенетичних процесів по репарації тканин (загоєння рани) в післяопераційному періоді, підвищенню рівня імунно-захисних механізмів та покрашенню функціонального стану організму. Важливим елементом системи відновлювального лікування є формування у пацієнтів якісно нового стереотипу поведінки.

Таким чином, психосоматичний підхід і сучасні технології досягнення мети дозволяють підвищити ефективність та скоротити терміни лікування на санаторному етапі. Поряд з новітніми технологіями медичний комплекс об’єднує комфортні умови перебування пацієнтів з можливістю постійного моніторування стану функції серцево-судинної системи. І головне – кваліфікований персонал, який забезпечує цілодобове супроводження хворих.

-Санаторій оснащений новітнім обладнанням провідних європейських виробників. Яким чином відбувається навчання персоналу з експлуатації нових медичних апаратів? Як відображається впровадження нового оснащення на якості роботи лікарів та результатах лікування пацієнтів? Які новітні світові методики використовують у закладі?

В наших умовах добре себе зарекомендувало обладнання європейських фірм Schwarzer, Myosта інших світових брендів.

Сучасні технології, включаючи транскраніальну імпульсну магнітну стимуляцію, високотонову терапію, полісомнографію, озонотерапію, в сполученні з традиційними технологіями аквакінезотерапії в басейні з мінеральною водою та пелоїдотерапією дозволяють значно скоротити термін лікування та отримати стабільний ефект.

В санаторії впроваджені технології офтальмо-ендокринологічного спрямування, створена високотехнологічна база з надання медичної допомоги хворим з проблемами гінекології, отоларингології, стоматології та психосоматики.

В закладі працюють 2 доктори медичних наук, 6 кандидатів медичних наук та понад 14 лікарів вищої категорії.

На базі санаторію організовані клініки НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України. Спільні проекти з ведучими клініками Європи (Польща, Німеччина, Туреччина) дозволяють постійно підтримувати необхідний рівень медичних програм в санаторії. Участь в наукових форумах, конференціях та тренінгах дозволяє постійно підтримувати фаховий рівень наших спіробітнивків.

Таким чином, створення умов підвищення кваліфікації спеціалістів є запорукою забезпечення високого рівня медичних послуг.

Вже є традицією  запрошувати фахівців в галузі медичної реабілітації на щорічний медичний Форум, який проходить в санаторій в травні місяці.

-Нещодавно в комплексі “Біла акація” розпочав роботу Центр міжрейсової реабілітації й медичних оглядів моряків — член Міжнародної асоціації охорони здоров’я на морі, член Всеукраїнської асоціації морської медицини, акредитований МОЗ України на вищу категорію лікувально-оздоровчих закладів. Яку роль ця діяльність відіграє на загальному фоні життєдіяльності усього закладу?

Перш за все це визначення необхідності вдосконалення та уніфікації системи медичної допомоги морякам та їх родинам, які витікають з Положень міжнародних конвенцій, в яких приймає участь Україна. Понад 100 тис. моряків сьогодні працює на судах іноземних компаній.

Згідно рекомендацій Асоціації морської медицини, ми розробили і запропонували крюїнговим компаніям, судновласникам та страховим фірмам програми медичного супроводження моряків від медичних оглядів до реабілітаційних програм.

Крім того, ми взяли на себе функцію відновлювального лікування хворих, які перенесли травми чи гострі випадки серцево-судинних розладів. Спеціалісти центру акредитовані міжнародними морськими органами (Норвезька міжнародна комісія).

-Партнерами санаторію є туристичні компанії Європи та СНД. Яка статистика відвідування вашого закладу іноземними громадянами? Вихід на міжнародну арену медичних закладів світу є ознакою високого рівня. Як це відображається на ціноутворенні для пацієнтів?

Адаптація медичних технологій лікування до стандартів Європейських країн дозволяє приймати іноземних громадян. Санаторій сертифікований згідно міжнародному стандарту системи управління якістю ISO 9001:2009. Окрім того, поєднання лікування з культурною програмою (знайомство з багатою історією Одещини) привертає увагу туристичних компаній всього світу. Демократичні ціни при якісних медичних послугах – це основа для співпраці.

Сьогодні в санаторії проходять лікування громадяни Польщі, Німеччини, Ізраїлю та Туреччини.

Ми співпрацюємо з клініками «Медікал Парк» (Туреччина). Підписані нами Меморандуми зі страховою компанією «DEVK» і туристичною фірмою «Френцен» з Німеччини відкривають шляхи щодо реабілітації працівників залізничного транспорту Німеччини. Аналогічні зв’язки з залізничниками Польщі (Малопольське Воєводство, Краків). На завершальному етапі організація співробітництва з клініками «Luxmed» (Польща).

Таким чином, сьогодні рівень закладу є високим на ринку медичної реабілітації в Європі.

За умов політичної стабільності України, санаторій може конкурувати з аналогічними лікувально-оздоровчими закладами Європи, Туреччини та країн Близького сходу.

-Поділіться планами розвитку на найближчий час. Чого, на Ваш погляд, не вистачає українській медицині та реабілітаційним центрам, щоб динаміка профілактики та лікування захворювань серцево-судинних захворювань була позитивною?

За короткий термін реформування охорони здоров’я, система реабілітації втратила джерела фінансування через Фонди соціального страхування. За цих причин, реабілітація, як етап медичної допомоги населенню фактично перестав існувати.

А державна підтримка закладів охорони здоров’я за принципом «низьких цін», а не якість медичних послуг практично виключила з ринку лікувально-оздоровчі заклади з розвинутою інфраструктурою та достойними умовами лікування.

Потрібно зкорегувати державну політику в системі медичної реабілітації. Проект закону вже знаходиться в Верховній Раді України.

Першочерговим для нас залишаються питання підвищення якості, мобільності і оперативності в поведінці на ринку медичних послуг.

Шлях досягнення фінансово-економічної стабільності закладу ми бачимо в створенні комплексів з лікувальними закладами хірургічного спрямування. Другий напрямок – це механізм одержання замовлень з державних програм.І найголовніше – це соціально-економічна стабільність в країні.

м. Одеса, Французький бульвар, 59.
Тел.: +38 (048) 728 15 09, +38 (048) 727 44 55,
реєстратура +38 (0482) 39 26 39
басейн +38 (048) 727 37 80
info@akacia.od.ua
http://akacia.od.ua/

Leave a Reply